Ze zeggen weleens: werk repareert iets wat in je leven plaatsvond. Ik ben opgegroeid in de Groningse klei, binnen een systeem waar veel spanning was. Daar waar mensen het moeilijk vinden om te blijven omdat zaken spannend worden, daar ben ik op mijn best. Het is de kern van mijn werk.

Fricties zijn nodig

Ontwikkelingen in organisaties geven altijd spanning. Zo is het onvermijdelijk om het over de dingen te hebben die moeilijk zijn. Over wat er speelt in de onderstroom. Over wat niet effectief is en over wat je meent te zien. Fricties zijn dus nodig om te veranderen. Door fricties met elkaar aan te gaan, ontstaat er verbinding.

Juist bij die spanning blijven

In dat proces bied ik mensen houvast en structuur om bij de spanning te blijven in plaats van zich af te wenden. Daardoor zien zij meer en ontwikkelen zij zichzelf. En ontstaat er meer ruimte voor betere interactie en samenwerking – wat uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten.

Leren vanuit nieuwe ervaringen

Om de interactie te verbeteren, werk ik vanuit de klus waar mensen voor staan. Wat belemmert de samenwerking en wat draagt er juist aan bij? Ik help mensen nieuwe ervaringen op te doen en die te vertalen naar de praktijk van alledag. Wat het oplevert is dat zij elkaar daardoor beter gaan verstaan. Meer houvast voelen. Leiderschap durven te nemen over waarvoor ze zijn opgesteld in de organisatie. En dat ze met meer moed de dingen anders doen en organiseren. Dat leidt tot meer productiviteit en kwaliteit.

Probleemoplossend vermogen vergroten

Ook deel ik mijn expertise met sleutelpersonen in de organisatie, zodat zij zelf anderen kunnen meenemen in het nieuwe denken en handelen. Daardoor neemt het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie toe: een duurzame opbrengst voor de toekomst.

Meer informatie?

Download cv

Download cv engels

LinkedIn_40x40   twitter2_40x40

Lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

Lid van de Nobco, Nederlandse orde van beroepscoaches

Chris van Wijk organisatieadvies, opleiding en coaching