Zien wat er is

De waarde van actief stilstaan is groot. Wie actief stilstaat, ziet meer. Dat de oplossing bijvoorbeeld ergens anders ligt dan waar het probleem zich voordoet. Dat er zich in de onderstroom andere dingen afspelen dan wat met het oog waarneembaar is. En dat onderliggende patronen mensen onbewust op hun plek houden.

Het begin van verandering

Zien wat er is, is het begin van verandering. Kijken met de blik van de buitenstaander helpt daarbij. Voor die blik doen organisaties een beroep op mij. Samen met hen onderzoek ik wat er speelt en werken we samen aan wat betekenisvol is: voor de organisatie en voor de mensen die daar deel van uitmaken.

DIENSTEN

Bedrijven en organisaties kunnen bij mij terecht met samenwerkings- en ontwikkelingsvraagstukken. Daarbij breng ik ruim 20 jaar ervaring in.

Organisatieadvies en teamcoaching

Organisaties schakelen mij in om te kijken naar hoe de dingen georganiseerd zijn en hoe dat beter kan. Bijvoorbeeld vanwege problemen die er zijn of met het oog op wat de toekomst van de organisatie gaat vragen. Ik loop met ze op, ontrafel, adviseer en begeleid. Vaak draait het in die trajecten om helderheid krijgen in visies, verantwoordelijkheid durven nemen en patronen doorbreken. Maar ook om conflicten oplossen, oude sporen verlaten en persoonlijk leiderschap versterken. Ik help te ontdekken wat werkt en wat niet. En om die nieuwe ervaringen mee te nemen in volgende vraagstukken die op het pad komen.

Opleiding en ontwikkeling

Organisaties schakelen mij ook in voor intervisie, trainingen en workshops over spannende interventies en de onderstroom in organisaties. Essentieel daarin is de vertaalslag van het geleerde naar de werkpraktijk van alledag. Ik help mensen om binnen de dynamiek van een groep hun doelen beter te bereiken. Wat dat oplevert is meer plezier en toegevoegde waarde in hun werk én organisatie.

Coaching

Bestuurders, managers en professionals kunnen bij mij terecht voor individuele coaching. Vaak gaan hun vragen over de eigen effectiviteit in de politieke en bestuurlijke omgeving. Ik werk met hen daar waar de persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar raken.

WERKWIJZE

Ik zie een goede match met de opdrachtgever als voorwaarde voor een goede samenwerking. Ook beschouw ik het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om de opdracht helder te formuleren en verwachtingen uit te spreken. Daar neem ik dan ook de tijd voor tijdens onze kennismaking.

De meest cruciale stappen

Ik geloof in stap voor stap, op basis van voortschrijdend inzicht. De ervaring leert dat strak uitgestippelde trajecten minder goed werken. Daarvoor zijn de omstandigheden te veranderlijk. Bij het formuleren van de opdracht staat dan ook de volgende vraag centraal: wat worden de eerste stappen die beweging gaan brengen? Díé vraag is in feite de eerste stap in de interventie, op weg naar meer zien, groei en ontwikkeling.

Chris van Wijk organisatieadvies, opleiding en coaching, 06-19 18 02 97, info@chrisvanwijk.nl