Ik zie een goede match met de opdrachtgever als voorwaarde voor een goede samenwerking. Ook beschouw ik het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om de opdracht helder te formuleren en verwachtingen uit te spreken. Daar neem ik dan ook de tijd voor tijdens onze kennismaking.


De meest cruciale stappen

Ik geloof in stap voor stap, op basis van voortschrijdend inzicht. De ervaring leert dat strak uitgestippelde trajecten minder goed werken. Daarvoor zijn de omstandigheden te veranderlijk. Bij het formuleren van de opdracht staat dan ook de volgende vraag centraal: wat worden de eerste stappen die beweging gaan brengen? Díé vraag is in feite de eerste stap in de interventie, op weg naar meer zien, groei en ontwikkeling.

Chris van Wijk organisatieadvies, opleiding en coaching